BÅTFÖRSÄKRING - ANSÖKAN FÖR JOLLAR, - KATAMARAN - OPTIMISTJOLLE - ELLER KÖLBÅT

Ansvarsförsäkring för jolle, katamaran och kölbåt.

Med formuläret nedan kan du teckna ansvarsförsäkring för din jolle, katamaran- eller kölbåt. Notera att en ansvarsförsäkring inte ersätter skador på den egna båten, utan är den del som kommer in, om du med din båt, orsakar skada på och blir skadeståndsskyldig mot tredje part. Högsta ersättningsbelopp är SEK 62 mrk.

Vi är skyldiga att förse dig med en rad upplysningar om oss och vår verksamhet. Klicka här för mer information. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Fyll i alla fält markerade med *Vill du teckna en ANSVARSFÖRSÄKRING med ett försäkringsbelopp på
SEK 62 mrk?


Klockan (12 00 a.m)

En administrativ avgift på 20 kronor tillkommer för varje kontrakt.
Försäkringen förlängs från år till år om den inte sägs upp innan avtalet löper ut. Som försäkringsmäklare har Pantaenius AB oinskränkt frihet i valet av försäkringsgivare. Tidigare startdatum är endast möjligt om du redan mottagit en preliminär försäkringsbekräftelse. Försäkringen tecknas för minst 12 månader i taget.

Faktura skickas inom kort.

Har du varit eller är du redan försäkrad hos oss?
Ja, jag har tagit del av den juridiska informationen (Pantaenius AB - Om oss och vår verksamhet).
* Ja, jag är införstådd med att ovan angivna uppgifter kommer att bearbetas och sparas av Pantaenius AB i avtalsprocessen och för framtida kundservice. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part. Samtycket kan när som helst återkallas och upphör i och med detta att gälla för all framtid.