Försäkringar för Segelbåtar

Pantaenius är världsledande inom båtförsäkring och erbjuder det mest kompletta försäkringsskyddet på marknaden. Vi har bland annat valt att helt ta bort åldersavskrivningar och vi förbinder oss att vid totalförlust, alltid betala ut det belopp din båt faktiskt är försäkrad för.

Detta gör att du som båtägare aldrig behöver oroa dig för vilka kostnader som kan drabba dig vid en skada, i värsta fall har du en självrisk. Dessutom har vi en hel rad andra fördelar som gör ditt båtliv tryggare.

Högsta betyg i svenska båtpressen

Det mest kompletta skyddet för din båt 
Nu med allrisk. Alla risker som till exempel inbrott, brand, brand, force majeure, sjunkning, vatteninträngning, grundstötning och kollision är täckta av försäkringen.

Pantaenius Yachtversicherung FESTE TAXE

Fast överenskommet värde
Det båtvärde vi kommit överens om, är det belopp vi betalar ut till dig vid en totalförlust. Inga avdrag eller nedvärderingar leder till snabb ersättning.

Pantaenius båtförsäkring Nytt för gammalt

Nytt för gammalt
Vi gör aldrig åldersavdrag vid delförluster eller delskador. Detta gör att vi slipper onödiga diskussioner och får därmed en snabb och effektiv skadehantering.

Pantaenius båtförsäkring Självrisk, inte nödvändigtvis

Självrisk, inte nödvändigtvis 
Du har ingen självrisk vid till exempel totalförlust, inbrott, brand, blixtnedslag, förlust eller skada under transport, förlust eller skada på personlig egendom eller vid kollisionskada orsakad av tredje part då din båt varit fast förtöjd.

Pantaenius Yachtversicherungen Pannenhilfe

Utökad assistans 
Vid till exempel bränslestopp, bogsering eller om du kanske behöver få en reservdel levererad, ersätts nödvändig assistans upp till SEK 100.000.

Boende och hemresa 
Nödvändiga kostnader för boende och hemresa, ersättes med upp till SEK 50.000 om båten inte kan användas eller är obeboelig på grund av en ersättningsbar skada under båtsemestern.

Har du några frågor eller vill du ha en offert? Vänligen kontakta

Tel. 0046-0303-445009
info@pantaenius.se