Försäkringar för Sportfiskebåt

Bara för sportfiskare

Pantaenius erbjuder det mest kompletta försäkringsskyddet på marknaden.

Hela idén med vår försäkring är att du som kund aldrig skall drabbas av andra kostnader än din självrisk, vi gör aldrig någonsin åldersavskrivningar och vid totalförlust är det alltid full ersättning som gäller. Dessutom kommer din fiskeutrustning vara medförsäkrad med 10% av båtens försäkringsvärde och upp till 50 000.- utan extra kostnad.

Som sportfiskare får du även din personlig kontaktman hos oss och det är Lars Pehrson lpehrson@pantaenius.com eller 0303-44 50 09. För varje sportfiskeförsäkring som tecknas skänker Pantaenius motsvarande 7% av premien, till att återställa svenska fiskevatten. Detta är en del av Pantaenius miljösatsning på hav och natur jorden runt och givetvis är det extra kul att vi kan göra något lokalt. Välkommen till oss på Pantaenius!

 Pantaenius båtförsäkring Nytt för gammalt

 

Nytt för gammalt
Vi gör aldrig åldersavdrag vid delförluster eller delskador. Detta gör att vi slipper onödiga diskussioner och får därmed en snabb och effektiv skadehantering.

Pantaenius Yachtversicherung FESTE TAXE

Fast överenskommet värde
Det båtvärde vi kommit överens om, är det belopp vi betalar ut till dig vid en totalförlust. Inga avdrag eller nedvärderingar leder till snabb ersättning.

Pantaenius Yachtversicherungen Pannenhilfe

Utökad assistans 
Vid till exempel bränslestopp, bogsering eller om du kanske behöver få en reservdel levererad, ersätts nödvändig assistans upp till SEK 100.000.

Pantaenius båtförsäkring Självrisk, inte nödvändigtvis

Självrisk, inte nödvändigtvis 
Du har ingen självrisk vid till exempel totalförlust, inbrott, brand, blixtnedslag, förlust eller skada under transport, förlust eller skada på personlig egendom eller vid kollisionskada orsakad av tredje part då din båt varit fast förtöjd.

Transport och förvaring  
Land- och vattentransport inom avtalat, samt inom Europa, täcks av försäkringen. Detta gäller även för flytt i samband med varvsförvaring, reparationer och lyft.

Pantaenius båtförsäkring Använd båten åtet runt utan tillägg

Använd båten åtet runt utan tillägg
Du kan använda båten året runt utan att det påverkar premie eller självrisk.

 

 

Har du några frågor eller vill du ha en offert? Vänligen kontakta

Tel. 0046-0303-445009
info@pantaenius.se