Äntligen Sjösättning! Vad man ska tänka på?

23. april 2018

 

För en  bra start på säsongen är det alltid bra att använda sig av en checklista innan sjösättning.

• Kontrollera alla genomföringar, kranar och slangar så att dessa är i fullgott skick.

Byt ut dem om du är det minsta tveksam över skicket.

• Stäng alla kranar, och öppna dessa när sjösättningen är klar. 

• Prova länspumpens funktion, gäller såväl manuell som elektrisk pump. 

• Glöm inte att sätta tillbaka dyvika samt logg- och ekolodsgivare! 

Bränslesystemet:

• Töm tanken från allt gammalt bränsle och fyll på med nytt. Dagens bensin och diesel har lagringstid på max ett år och är mycket känslig för fukt. 

• Byt det vattenavskiljande bränslefiltret om din båt har fast tank. 

• Kontrollera och byt ut gamla och skadade bränsleledningar. 

Elsystem:

• Ladda batteriet och se till att det sitter fast ordentligt. 

• Kontrollera kablar och rengör kontakter och polskor. 

Brandsläckare:

• Brandsläckaren manometer ska visa grönt. Vänd släckaren upp och ner och skada den kraftigt. Om manometern inte visar grönt, byt ut släckaren. 

Båt med utombordsmotor:

• Skaffa och montera ett godkänt motorlås. 

• Kontrollera och byt ut alla tätningsbälgar i motorbrunnen. 

• Kontrollera så att styrningen fungerar lätt. Smörj upp eller byt styrkabeln om denna löper trögt. 

• Montera motorn så sent som möjligt innan sjösättningen för att undvika stöld.  

Tänk på när du är på sjön eller sjösätter din båt:

För en del är det båtliv året runt som gäller, men för de flesta är det begränsat till några få sommarmånader. Här får du våra bästa tips för att få en härlig och avkopplande båtsemester.

Din egen och passagerarnas säkerhet är alltid viktigast

•             Använd alltid flytväst

•             Anpassa hastigheten och navigera med omsorg

•             Hoppa över alkoholen

•             Ta med sjökortet även om du har plotter och GPS

•             Se till att ha fungerande utrustning för att kalla på hjälp

•             Lyssna på sjörapporten

•             Se över all utrustning och se till att den är klar att användas en säsong till

•             Kontrollera el- och gasolinstallationer och fastsättning av motor och rigg

•             Kom ihåg att kontrollera och montera bottenpluggen

•             Förtöj alltid för storm

•             Använd förtöjningsgods och förtöjningsfjädrar med rätt dimension

•             Förtöj båten med fören mot vindriktningen

•             Ägna båten extra uppmärksamhet vid regn och storm

•             Ös båten med jämna mellanrum, självlänsar och automatiska länspumpar är ingen garanti 

Se till att ha brandskydd ombord

•             Ha minst en brandsläckare ombord

•             Byt ut den vart femte år

•             Fyll aldrig på lösa bränslekärl i båten

•             Stäng av el och gasol när du inte är ombord 

•             Använd motorrumsfläkten innan start