Pantaenius information angående orkanen "Irma" / "Jose"

07. september 2017

Med hänsyn till orkanerna “Irma” och “Jose”, vill vi assistera dig på bästa tänkbara sätt.

Om du har din båt i ett av de områden som drabbats och du misstänker att din båt blivit skadad, var vänlig och maila oss uppgifter enligt följande information till irma-sweden@pantaenius.com 

- Kundnamn/Båtnamn/ Försäkringsnummer

- Båtens exakta plats - på land (namn på varvet) förtöjd (marinans namn och platsnummer)

- Lokal kontakt (namn och telefonnummer)

- Senaste bilderna på båten innan orkanen

Utanför kontorstid kan du även nå oss på +46 767 65 88 00