Skydda din båt mot inbrott och stöld

23. april 2018

 

Inbrott och stöldskador har tyvärr ökat rejält dom sista åren. Att komma ner till båten och se att tjuven varit på besök är något man helst vill undvika. Här hittar du bra tips på hur du skyddar dig mot ovälkommet besök.

KONTROLLISTA

ENKLA INBROTTS- OCH STÖLDSKYDD

Nedan hittar du en praktisk och användbar kontrollista som gör det svårare för tjuvarna att lägga vantarna på dina saker.

I HAMNEN

– Lås din båt, även om du bara lämnar den utan uppsikt ett ögonblick

– "Göm" aldrig en nyckel ombord

– Skriv aldrig båtens namn på nyckeln

– Säkra utombordsmotorn

– Lås/säkra däcksluckor

– Säkra jollar

– Ta bort och säkra jollens centerbord och årblad, om det är möjligt

– Förvara skot och borttagbar utrustning säkert ombord när du lämnar båten.

– Stäng av huvudbrytaren

– Aktivera alltid säkerhetssystemen, även om du bara kommer att vara borta en liten stund

– Kontrollera regelbundet att dina säkerhetssystem och deras strömförsörjning fungerar korrekt

– Lämna inga värdesaker (t.ex. laptops och kikare) väl synliga under däck

– Avlägsna eventuella lösa tillbehör, t.ex. plottrar och ekolod när du lämnar båten

– Täck över dyr utrustning

– Var uppmärksam i hamnen och rapportera misstänkt beteende till hamnchefen

– Lämna dina kontaktuppgifter hos hamnchefen

– Förvara en kopia av dina serienummer (t.ex. skrov- och motornummer) säkert på land

– Gör en inventering av dina ägodelar och förvara den på land 

Märkning stoppar tjuven

             Märk båt och motor med Securmark

             Fotografera både båten och motorn och skriv upp motor- och skrovnummer

             Montera spårningsutrustning eller startspärr

             Lås fast båten med ett godkänt lås

             Lär känna dina båtgrannar - samverka och hjälp varandra att titta till era båtar 

UNDER VINTERFÖRVARING

– Välj en säker plats för vinterförvaringen, helst ett inhägnat område med utomhusbelysning och rörelsesensorer

– Töm båten och förvara nautisk utrustning som plottrar, radarutrustning, GPS, kikare och flytvästar på en säker plats, exempelvis i ditt hem

– Rostfria stålpropellrar, drev och utombordare är populära bland tjuvar, så se till att du avlägsnar dem och förvarar dem på ett säkert ställe

– Lås alltid båten, luckorna och förvaringslådorna osv. under vinterförvaringen 

– Säkra verktyg och stegar och låt dem inte ligga löst

SLÄP

– Lämna inte släpet parkerat ute i det fria under längre perioder

– Säkra alltid ditt släp på ett lämpligt sätt, även om du bara lämnar det för en kort stund

– Håll alltid släpets låda låst 

– Avlägsna alltid lösa föremål, som årblad, när du färdas på vägen

I HÄNDELSE AV EN SKADA

– Kontakta polisen omedelbart för att rapportera incidenten

– Informera ditt försäkringsbolag

– I händelse av inbrott, vidta åtgärder för att minimera skadan

– Ta om möjligt bilder som visar skadan

– Gör en lista över de stulna föremålen och jämför med din inventarielista 

– Uppge om möjligt serienumren för de stulna föremålen