Minska skaderisken

27. juni 2017

Vad bör man tänka på vid och efter sjösättning?

Ta en titt på vår lista nedan och bocka gärna av det du gjort.  

Skrov och genomföringar:

 • Kontrollera alla genomföringar, kranar och slangar så att dessa är i fullgott skick. Byt ut dem om du är det minsta tveksam över skicket. 
 • Stäng alla kranar, och öppna dessa när sjösättningen är klar.
 • Prova länspumpens funktion, gäller såväl manuell som elektrisk pump.
 • Glöm inte att sätta tillbaka dyvika samt logg- och ekolodsgivare! 

Bränslesystemet: 

 • Töm tanken från allt gammalt bränsle och fyll på med nytt. Dagens bensin och diesel har lagringstid på max ett år och är mycket känslig för fukt.
 • Byt det vattenavskiljande bränslefiltret om din båt har fast tank.
 • Kontrollera och byt ut gamla och skadade bränsleledningar.

Elsystem:

 • Ladda batteriet och se till att det sitter fast ordentligt.
 • Kontrollera kablar och rengör kontakter och polskor.

Brandsläckare:

 • Brandsläckaren manometer ska visa grönt. Vänd släckaren upp och ner och skada den kraftigt. Om manometern inte visar grönt, byt ut släckaren.

Båt med utombordsmotor:

 • Skaffa och montera ett godkänt motorlås.
 • Kontrollera och byt ut alla tätningsbälgar i motorbrunnen.
 • Kontrollera så att styrningen fungerar lätt. Smörj upp eller byt styrkabeln om denna löper trögt.
 • Montera motorn så sent som möjligt innan sjösättningen för att undvika stöld.