Pantaenius Gruppen

Pantaenius förmedlar försäkringar sedan 1899. Med kunskap och internationalitet är Pantaenius-gruppen specialiserat på tre försäkringsområden:


Företagsförsäkring

Pantaenius Corporate InsurancePantaenius Försäkringsmäklare GmbH är en extern aktör med försäkringsportfölj inom handel, industri och företagande. I samarbete med Wells Fargo Global Broker Network inriktar sig Pantaenius på en global framtid och dess krav.


Båtförsäkring

Pantaenius GmbH & Co KG

Sedan 1977 har Yacht-området bearbetats av Pantaenius GmbH med kontor i England, Medelhavsområdet, Skandinavien, Österrike, USA och Australien. Pantaenius har blivit nummer ett inom båtförsäkring.


Online Båtförsäkring

Yachting 24

Slutligen kompletterar Yachting 24 i Tyskland, Österrike, Holland, Irland och England med sin Online-lösning för båtförsäkringar Pantaeniusgruppens hela spektrum. På så vis har Pantaenius den rätta säljkanalen för varje kund.